• ایمنی را از ما بخواهید

  • ایمنی یک سرمایه گذاری است

  • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

  • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

Sonos Sounder Beacon (DC)

A general purpose beacon Electronic Sounder for fire security and industrial applications; the Sonos Sounder Beacon is certified to EN54. With the Tim Saver base, connections are made to  the base during the initial writing phase which results in faster and more reliable installation. The Sounder head ' twists and clicks' into the base on commissioning  avoiding the writing and connection problems associa Ted with traditional sounders. Withe a choice of 32 tones including all the major international standards. The Sonos Sounder Beacon has Universal Acceptance.
-    Weather Proof to IP65 (Deep Base Units)
-    Deep Base, Red  Base, Red Lens
-    Voltage 17 - 60VDC

EX and addressable sons sounder beacon is available.

Resettable Call Points

Resetting
-    Insert and Push in the Key that Provide.
 
Ratings
-    12/24V DC 10A

EX and addressable call point is available.

Standard Fire Performance Cable

-  Approved to Meet a 3 Hours Only Fire Duration  at 950 C & 2 Hours Fireand Mechanical Shock Duration at 830 C

- Retains continuity for 30 mins Under Fire Conditions at 830 C Including 15 mins Under Fire & Water Conditions and With a Mechanical Shock Applied Every 5 Minutes During the Full 30 Minute Test.

Extinguisher Panel

Introducing the new EP203 three zone automatic extinguisher panel from C-TEC – specifically designed for areas housing expensive, dangerous or irreplaceable items of equipment.

Fully compliant with EN 12094 part 1 ( the European standard for Fixed Firefighting Systems – Components for Gas Extinguishing Systems)

Addressable Fire Alarm Panels

C-TEC's XFP range of networkable analogue addressable fire panels offer high performance at a competitive price.
Certified to the latest versions of EN54 parts 2 & 4 by the Loss Prevention Certification Board, two versions are available – a cost-effective single loop 16 zone panel in a plastic enclosure and a robust 1 or 2 loop 32 zone metal panel.
Ideal for use in office blocks, shopping complexes and big industrial sites as well as smaller stand-alone applications.

Orbis Heat Detector

 The Orbis Oeat Detector monitors temperature by
using a single thermistor which provides
a voltage output proportional to  the external
air temperature.

•    Can be used for applications where
smoke detectors are unsuitable
•    Ideal in environments that are dirty or
smoky under normal conditions
•    Red flashing LED at StartUp confirms the device is operating
SensAlert, yellow flashing LED, indicates faulty operation
•    FasTest takes just four seconds to test and confirm detectors
are functioning correctly

EX and addressable heat detector is available.

Orbis Optical Smoke Detector

The Orbis Optical Smoke Detector operates on the well established light scatter principle The sensing technology used is radically different from previous optical detectors and significantly reduces false alarms.

• Responds well to slow-burning, smouldering fires
• Good performance in both black and white smoke
• Transient rejection algorithms reduce false alarms
• Automatic drift compensation
with DirtAlert, a yellow flashing LED, to easily identify dirty detectors
• Red flashing LED at Startup confirms the device is Operating. SensAlert
yellow flashing  LED, indicates faulty operation
• FasTest takes just four seconds to test and confirm detectors are
functioning correctly
• DustDefy system prevents dust ingress while maintaining airflow
EX and addressable smoke detector is available.

Conventional System

• LPCB certified to the latest versions of EN54 Parts 2 and 4
• Intuitive user-friendly interface with colour-coded buttons and
  combined keypad/keyswitch entry to access level 2
• 2,4 or 8 zone circuits (dependent on model purchased)
• Four conventional sounder circuits