• ایمنی را از ما بخواهید

  • ایمنی یک سرمایه گذاری است

  • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

  • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

Em107-FR

استانداردها EN1-352
مشخصات NRR:29dB
نگهدارنـده پلاستیــکی سبک با روکش فوم
فوم نرم برای راحتی بیشتر گوش
مدل ها بالای سر

 

Peltor

استانداردها ANSI S1974 - 3.19/CSA Z94.2
مشخصات نگهدارنده استنل استیل با روکش فوم جهت راحتی بیشتر
فوم نرم برای راحتی بیشتر گوش
مدل ها بالای سر، پشت گردنی، قابل نصب بر روی کلاه ایمنـی

 

Peltor

استانداردها ANSI S1974 - 3.19/CSA Z94.2
مشخصات نگهدارنده استنل استیل با روکش فوم جهت راحتی بیشتر
فوم نرم برای راحتی بیشتر گوش
مدل ها بالای سر، قابل نصب بر روی کلاه ایمنـی

 

AK 4155

استانداردها EN1-352
مشخصات SNR:23dB
ساخته شده از ABS
فوم نرم برای راحتی بیشتر گوش
مدل ها بالای سر
 

Quattro

استانداردها EN2:1993-352
مشخصات SNR:25dB
گوشی صداگیر از جنس لاستیک نرم
جعبه نگهدارنده پلاستیکی
مدل ها -
 
 
 

Ear Plug

استانداردها CEEN12002-352
مشخصات SNR:26dB
گوشی صداگیر از جنس سیلیکون
جعبه نگهدارنده پلاستیکی
با قابلیت نصب بر روی پل کمربند
مدل ها -
 
 
 

XPand

استانداردها NR:32dB
مشخصات فوم PU
قابل انعطاف و مخروطی شکل برای راحتی بیشتر
طراحی برای ماندگاری داخل کانال گوش
گوشی داخل گوش Xpand به نحوی طراحی شده است که پس از فشرده شدن، وضعیت خود را حفظ خواهد کرد تا جایگذاری داخل گوش انجام شود و پس از مدت کوتاهی به وضعیت اصلی خود بازگشته و در محل قرار داده شده بدون حرکت و ثابت خواهد ماند.
مدل ها بند دار و بدون بند
 
 
 
 

Blocka II / H

استانداردها EN352-12002
مشخصات

SNR:33dB

نوع H بالاترین میزان حفاظت از سیستم شنوایی

تنظیم کشویی به منظور راحتـی و حفاظت کامل

تمام اجزای غیـــررسانا و عایـق برای استــــفاده در نزدیکی منابع الکتریسیته القایی

مدل ها بالای سر - نصب بر روی کلاه ایمنـی - پشت گردنی