• ایمنی را از ما بخواهید

  • ایمنی یک سرمایه گذاری است

  • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

  • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

Blocka II / L

استانداردها EN352-12002
مشخصات

SNR:30dB

تنظیم کشویی به منظور راحتـی و حفاظت کامل

تمام اجزای غیـــررسانا و عایـق برای استــــفاده در نزدیکی منابع الکتریسیته القایی

مدل ها بالای سر - نصب بر روی کلاه ایمنـی - پشت گردنی
 
 
 
 

Blocka II / M

استانداردها EN352-12002
مشخصات

SNR:27dB

تنظیم کشویی به منظور راحتـی و حفاظت کامل

تمام اجزای غیـــررسانا و عایـق برای استــــفاده در نزدیکی منابع الکتریسیته القایی

مدل ها بالای سر - نصب بر روی کلاه ایمنـی - پشت گردنی
 
 
 

Blocka I / L

استانداردها EN352-12002
مشخصات

SNR:30dB

نقطه اتصال منفرد برای توزیع همگـون فشار به منظور حفاظت کامل و قابلیت استفاده چندگانه

فوم نرم برای راحتی بیشتر گوش

مدل ها بالای سر - نصب بر روی کلاه ایمنـی
 
 

Blocka I / M

استانداردها EN352-12002
مشخصات SNR:30dB

تنظیم کشویی به منظور راحتی و حفاظت کامل

نقطه اتصال منفرد برای توزیع همگـون فشار

به منظور حفاظت کامل و قابلیت استفاده چندگانه

فوم نرم برای راحتی بیشتر گوش

مدل ها بالای سر - نصب بر روی کلاه ایمنـی
 
 

Blocka I / H

استانداردها EN352-12002
مشخصات

SNR:33dB

نوع H، بالاترین میزان حفاظت از سیستم شنوایی

تنظیـم کشویـی به منظـور راحتی و حفاظت کامل

نقطه اتصال منفرد برای توزیع همگـون فشار به منظور حفاظت کامل و قابلیت استفاده چندگانه

فوم نرم برای راحتی بیشتر گوش

مدل ها بالای سر،نصب بر روی کلاه ایمنـی
 

DRIL GLOVES

Cut & Sewn, Cotton Drill Fabric Gloves, Knit Wrist Cuff Style Product Description

10 Inches Length
General Handling Application

 

 

 

LATEX DISPOSABLE

 

Latex Examination Gloves Product Name
AQL 1.5 Medical Grade
Creamy White Color
24 cm Length
Pathology, Blood Banks, Physical Therapy, Research, Mortuaries
Dentistry, Anaesthesiology, Burn Units, Labor & Delivery
Application
S - XL Sizes

 

 

NITRILE DISPOSABLE

 

Nitrile Examination Gloves Product Name
AQL 1.5 Medical Grade
Blue Color
24 cm Length
Patient Exams, Pharmaceutical Manufacturing, Laboratories
Dentistry, First Aid, Emergency Response, Quality Control
General Hospital Use, Physician’s Office, Veterinary Applications
Nursing Home Care, Ambulatory Care & Home Health Care
Application
S - XL Sizes