• ایمنی را از ما بخواهید

  • ایمنی یک سرمایه گذاری است

  • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

  • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

GROSS GRIP

 

Seamless 7 Gauge Shell With Cross PVC Pattern Grip Standard
Bottling Industry, Glass Handling, Material Handling Application

 

 

KNITTED COTTON GLOVES

 

General Handling Application

 

 

 

 

 

LATEX COATED

 

Polyster / Cotton Glove With Latex Coating Product Name
EN3142 & CE Standard
General Construction, Recycling, Agriculture And
Handling Glass & Metal Sheet
Application

 

 

 

 

NITRILE COATED

 

Nylon Glove With Nitrile Coating Product Name
EN388 & CE Standard
Handling Oily Parts And Tools, Engine Assembly
Metal Drilling, Metal Die Cutting, Automotive And
Aircraft Manufacturing, Precision Assembly Operation &
Light Fabrication
Application

 

 

 

PU COATED

 

Nylon Glove With PU Coating Product Name
EN388 & CE Standard
Appliance Manufacturing, Automotive Assembly, Metal
Fabrication & Glass Industry
Application

 

 

گوشی ایمنی چیست؟

گوشی ایمنی وسیله ای است که با قرار گرفتن روی گوش مانع آسیب دیدگی اندام داخلی گوش در مقابل صداها و تنش های طولانی می شود.

دستکش کار چیست؟

دستکش کار یک روکش محافظ برای دستان در مقابل آسیب ها و خطرات موجود در محیط کار است

کمربند ایمنی چیست؟


کمربندِ ایمنی یک وسیلهٔ ایمنیِ کنش‌ گیر در وسایل نقلیه است. این وسیله به‌ منظور حفظ ایمنی سرنشین خودرو در برابر جنبش‌های آسیب‌ آور که ممکن است در اثر تصادف و یا توقف ناگهانی بوجود آید، طراحی شده‌است.

کمربند ایمنی به‌صورت تسمه‌ای متحرک به‌ عنوان بخشی از سیستم ایمنی خودرو، نیم‌تنه بالای هر یک از سرنشینان را تحت مهار خود قرار می‌دهد، تا در صورت تصادف و یا توقف ناگهانی خودرو، سرنشینان از صندلی جدا نشده و از برخورد آنان به شیشه جلو یا دیگر اجزای درونی خودرو و یا پرتاب شدن آنها به خارج جلوگیری شود.