• ایمنی را از ما بخواهید

  • ایمنی یک سرمایه گذاری است

  • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

  • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

AK SBP

استانداردها 2004: 20345 CE BSEN
مشخصات سر پنجه فولادي
مقاوم در برابر روغن‌ها و اسیدها و مواد نفتی و شیمیایی
سطح زيرين مقاوم در برابر هر گونه سوراخ شدن
ضد شوک
مدل AK SBP

WKHS.036

استانداردها 1-345 CE EN
مشخصات سر پنجه فولادي
سطح زيرين مقاوم در برابر مواد نفتي، شيميايي، اسيدي روغنهاي حلال
سطح زيرين مقاوم در برابر هر گونه لغزش و سوراخ شدن
ضد آب، ضد شوک
سطح زيرين مقاوم در برابرحرارت تا 300 درجه سانتيگراد
مدل WKHS.036

SUEDE GREY

استانداردها 1-345 CE EN
مشخصات چرم مخمل نما (جیر)
سر پنجه فولادي
سطح زيرين مقاوم در برابر هر گونه لغزش و سوراخ شدن
ضد شوک
مقاوم در برابر مواد نفتي، روغن‌ها و حلال‌ها
مدل SUEDE BROWN

SUEDE GREY

استانداردها  
مشخصات چرم مخمل نما (جیر)
سر پنجه فولادي
سطح زيرين مقاوم در برابر هر گونه لغزش و سوراخ شدن
ضد شوک
مقاوم در برابر مواد نفتي، روغن‌ها و حلال‌ها
مدل SUEDE GREY

کفش ایمنی چیست؟

کفش ایمنی یک وسیله بسیار حیاتی در محیط های مختلف برای حفاظت از پای انسان در مقابل آسیب ها میباشد