• ایمنی را از ما بخواهید

 • ایمنی یک سرمایه گذاری است

 • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

 • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

Aerosol generator construction

 

مزایای استفاده از سیستم اطفاء حریق گاز FM200:

 • دارای قدرت اطفاء حریق بالا
 • سمی نبوده و به هنگام استفاده اثر نامطلوب بر افراد مستقر در فضا به جای نمیگذارد
 • عایق الکتریسیته نمی باشد
 • پس از اطفاء حریق بر روی اشیاء و دستگاههای حساس برقی و الکترئنیکی اثر خورندگی بجای نمی گذارد
 • روی انواع حریقهای کلاسهای A,B,C, اثر داشته و عمل مینماید
 • دارای قابلیت نفوذ فراوان بوده و به راحتی در تمامی منفذها و زوایای دستگاه ها نفوذ میکند
 • به دلیل گازی بودن پس از اتمام عملیات اطفاء تبخیر شده و اثری روی محیط باقی نخواهد گذاشت
 • ترکیبات شیمیایی آن طوری است که اسید کلریدریک حاصل از سوخت مواد PVC را به حداقل میرساند

ارسال نظر

biuquote
 • نظر
 • پیش نمایش زنده
Loading