• ایمنی را از ما بخواهید

  • ایمنی یک سرمایه گذاری است

  • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

  • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

Blocka II / H

استانداردها EN352-12002
مشخصات

SNR:33dB

نوع H بالاترین میزان حفاظت از سیستم شنوایی

تنظیم کشویی به منظور راحتـی و حفاظت کامل

تمام اجزای غیـــررسانا و عایـق برای استــــفاده در نزدیکی منابع الکتریسیته القایی

مدل ها بالای سر - نصب بر روی کلاه ایمنـی - پشت گردنی
 
 
 

ارسال نظر

biuquote
  • نظر
  • پیش نمایش زنده
Loading