• ایمنی را از ما بخواهید

  • ایمنی یک سرمایه گذاری است

  • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

  • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

XPand

استانداردها NR:32dB
مشخصات فوم PU
قابل انعطاف و مخروطی شکل برای راحتی بیشتر
طراحی برای ماندگاری داخل کانال گوش
گوشی داخل گوش Xpand به نحوی طراحی شده است که پس از فشرده شدن، وضعیت خود را حفظ خواهد کرد تا جایگذاری داخل گوش انجام شود و پس از مدت کوتاهی به وضعیت اصلی خود بازگشته و در محل قرار داده شده بدون حرکت و ثابت خواهد ماند.
مدل ها بند دار و بدون بند
 
 
 
 

ارسال نظر

biuquote
  • نظر
  • پیش نمایش زنده
Loading