• ایمنی را از ما بخواهید

  • ایمنی یک سرمایه گذاری است

  • آرامش و پیشرفت مطمئن بدون ایمنی میسر نیست

  • ایمنی فقط یک شعار نیستدستکش ایمنی

برای ایمنی و عدم تماس سطح حساس دست در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

عینک ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب چشم در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

گوشی ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب گوش در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کلاه ایمنی

برای ایمنی و عدم آسیب سر انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

لباس کار

برای ایمنی و محافظت بدن در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

کفش ایمنی

برای ایمنی و محافظت پای انسان در محیط کار استفاده میشود.

مشاهده

شیلنگ آتش نشانی

برای خاموش کردن آتش استفاده میشود.

مشاهده

اعلان حریق

برای اعلام و گزارش حریق استفاده میشود.

مشاهده

سیستم اطفاء CO2

مزایا

تمیز - سریع - مطمئن / گاز ارزان و در دسترس

عدم تاثیر متقابل بر مواد دیگر

مناسب برای حریق های عمقی Deep Seated Fire

روش های استفاده:

Surface Fire / Total Flooding / Local Application

اطفاء به روش کاهش اکسیژن

انواع سیستم co2 :

High Pressure / Low Pressure

موارد استفاده:

مایعات قابل اشتعال ، گاز های قابل اشتعال ، اتاق های کلید، دستگاه های چاپ ، خطوط تولید فولاد ، ترانسفورماتور ها، اتاق رنگ، سینی های کابل ، توربین های گازی، اتاق های کامپیوترو....

 

ارسال نظر

biuquote
  • نظر
  • پیش نمایش زنده
Loading